Aszf

Hangonyi Pizzéria és Vendégháza

Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF)

(Érvényes 2019. április 10-től visszavonásig)

Az Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze,

melyek alapján az Hangonyi Pizzéria és Vendégháza  (3626 Hangony, Rákóczi út 93.) szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) szálláshely-szolgáltatási szerződést köt Vendégeivel.

A Vendégek a szálláshely-szolgáltatás igénybe vételével kifejezetten elfogadják az ÁSZF-ben foglaltakat, amelytől eltérni csak abban az esetben lehet, ha erről a Szolgáltató és a Vendég előzetesen írásban kifejezetten megállapodtak.

 1. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételi

Vendég szóbeli vagy írásbeli esetleg internetes szálláshelyfoglaló oldalakról érkező ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld.

Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a

Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött

visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek.

A szálláshely-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

Amennyiben a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szálláshelyen bejelentés nélkül senki sem tartózkodhat.

Amennyiben a foglalását nem személyesen teszi, ebben az esetben nem vagyunk kötelesek utánanézni, hogy jogszerűen történ a foglalás.

A szobák pontos leírását a www.booking.com, szallas.hu vagy a www.hangonyipizzeria.hu weboldal „Vendégház” menüpontban lehet megtekinteni. A foglalással kapcsolatos egyéb kérdésekre a megadott elérhetőségeken is kapható megfelelő információ. Ezen az oldalon található a Hangonyi Pizzéria és Vendéghaza Házirendje és ÁFSZ.

 1. Ki- és bejelentkezés, felelősség

Vendégnek joga van a bérelt helyiségeket megállapodás szerinti nap 14:00-tól elfoglalni.

A Vendégnek a szobát az elutazás napján 09:00 – 10:00-ig el kell hagynia.

A vendégház foglaltságának függvényében térítésmentesen biztosítja a korai érkezés, illetve késői elutazás lehetőségét. Amennyiben ezen szolgáltatást a Vendég igénybe kívánja venni, azt a foglalással egyidejűleg szükséges jeleznie.

 1. Az elszállásolás meghosszabbítása

A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10:00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik. Az esetlegesen felmerülő terheket (túlfoglalás, stb) a szállásadó áthárítja a fennakadást okozó személyre

 1. Árak

A Szolgáltató aktuális árai (eltérhet) a Bookikng.com-on, szallas.hu és a vendégház weboldalán (www.hangonyipizzeria.hu „Vendégház” menüpontban lehet megtekinteni és a vendégház előterében kifüggesztve is megtalálhatók.)

A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat.

Az ár mindig a kiválasztott szoba és szolgáltatás mellett feltüntetett teljes, bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza és a reggelit, de nem tartalmazza az idegenforgalmi adó mértékét, és az egyéb szolgáltatások árát.

A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (áfa, ifa) módosulása miatti többlet-terheket, előzetes értesítés mellett, átháríthatja a Szerződő félre.

Amennyiben különleges feltételekhez kötött igényei vannak egyedi feltételeket szabhatunk.

 1. Ajánlatok, kedvezmények

Az aktuális ajánlatok, kedvezmények (eltérhet) a Bookikng.com-on, szallas.hu és a vendégház weboldalán kerülnek meghirdetésre (www.hangonyipizzeria.hu weboldal „Vendégház” menüpontban lehet megtekinteni).

A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak.

A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

Gyermek elhelyezés:

A gyermekek részére – a szülőkkel közös szobában történő elhelyezés esetén, nem a külön pótágyra vonatkozik hanem hogy a szülővel alszik egy ágyban  – az alábbi

Pótágy igényét előre jelezze foglaláskor.

 1. Lemondási feltételek

Amennyiben a vendégház ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási

feltételek a következők:

A vendég jogosult foglalását lemondani, amelyet 14 naptári nappal az érkezést megelőzően díjmentesen megtehet. Amennyiben a lemondás az érkezés napját megelőző 14 napon belül történik, akkor a foglalás összege nem kerül visszatérítésre, azt a Szolgáltató kötbérként érvényesíti.

Amennyiben a Vendég az érkezési napon 14:00-ig nem érkezik meg és nem lett kikötve késői

bejelentkezés, abban az esetben a szállást a Szolgáltató a Vendég részére az érkezési napot követő nap 10:00-ig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

 1. Fizetés módja

A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzben, vagy a Szolgáltató által

elfogadottként megjelölt SZÉP kártyával. Szolgáltatás igénybevétele előtt történik a fizetés.

A fizetés pénzneme a magyar forint.

Bankszámlaszám ahová az utalás történik: K&H 10400353-50526668-56491009

Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a vendégház bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a vendégház bankszámláján jóváírják.

A szerződő fél a foglalását minden esetben a teljes összeg megfizetésével biztosítja. Ezt a foglalástól számított 3 napon belül teljesíteni kell. Minden esetben az előrelátható szolgáltatások 100%-át köteles megfizetnie. A teljesítés történhet bankkártyaadatok megadásával, átutalással vagy SZÉP kártyán keresztül amennyiben a kártya kibocsájtója ezt támogatja.

Egyéb fizetési módok a helyszínen: vendégház által kiállított voucherek nincsenek.

Nem rendelkezünk bankkártya leolvasóval.

 1. A Szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

A Szolgáltató jogosult a szálláshely-szolgáltatásra szóló szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a

szolgáltatások nyújtását megtagadni különösen de nem kizárólagosan, ha:

– a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott, éttermet és egyéb helyiségeket.

– Vendég a szálláshely és étterem biztonságával, rendjével, annak alkalmazottjaival, vendégeivel kifogásolhatóan, durván viselkedik.

– Vendég fertőző betegségben szenved.

– nem fizette ki előre a szálláshely árát

– Alkohol vagy drog hatás alatt áll

– Ha kifogásolhatóan, durván viselkedik

– ha nem rendeltetészerűen használja a szobát vagy az épületet, területet.

A felsorolás nem teljes körű (a továbbiak a Hangonyi pizzéria és a Hangonyi Pizzéria és vendégház házirendben találja www.hangonyipizzeria.hu), Szolgáltató pedig minden egyes esetben külön mérlegelni köteles a felmondás megalapozottságát.

A Hangonyi Pizzéria és Vendégházra vonatkozó teljes Házirendjét a Vendégház főbejáratánál találja kifüggesztve az étteremben pedig a Hangonyi Pizzéria teljes Házirendjét találja kifüggesztve.

Amennyiben a felek közötti szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

 1. A Vendég jogai és kötelességei

A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a

szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató a vendégház bejáratain kifüggeszti avendégházhoz tartozó felügyeleti szerveket.

A megállapodás szerinti díj megfizetése a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szálláshelyszolgáltatási szerződés meglétének kezdetén legkésőbb vendég érkezésekor esedékes.

A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak az utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását. Például: hűtő, fűtő eszközöket és az ételkészítés és tároláshoz használatos eszközöket, zavaró és hanggal járó eszközöket.

A szemetet a vendégház területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni.

A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

A vendégház területén lévő eszközöket, berendezéseket a Vendég saját felelősségre, rendeltetésszerűen köteles használni.

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a vendégház nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a vendégház zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein tilos a dohányzás. A vendégház alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a vendégház területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a vendégház területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a vendégház területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a vendégház üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje. Leszokáshoz segítséget kérhet a www.leteszemacigit.hu vagy a 0640200493-as telefon számon.

A szobában történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 10.000,- Ft extra takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben.

A szobákat és a vendégház közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató vendégházában.

Vendégek kifejezetten tudomásul veszik a vendégház közös használatú udvari területein vagyonvédelmi okokból kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján törlésre kerülnek.

A Vendég köteles a vendégház épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég szükségtelen zavarása nélkül használni.

Elutazáskor a Vendég köteles a szobakulcsot a recepción leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kulcs elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott kulcs után kártérítési díjat felszámítani (felárat), melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni.

 1. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Amennyiben a Vendég az igénybe vett vagy megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles (térítésköteles) szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az ÁSZF-ben, a Szolgáltató egyedi csomagajánlatában vagy külön adott ajánlatában meghatározott díjon, kötbéren felül köteles megtéríteni a Szolgáltatónak szerződésszegés magatartásával okozott kárt is.

Szolgáltatót a Vendég által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibás teljesítésért semminemű felelősség nem terheli.

A vendégházon belüli területen, valamint a kertben a többi vendég és a szomszédok nyugalma érdekében 22.00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, valamint a közösségi térben/ rendezvénytérben lévő hangos zenélést.

 1. Kártérítési felelősség

A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a vendégház területén, ahová Vendég nem léphet be (PRIVÁT felirat jelzi). Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A szállás területén a vendég által okozott kárt mindenesetben a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni. Csoport esetén a kár megtérítéséről a csoport vezetője gondoskodik! Tehát vagy helyre állítja az eredeti állapotot, vagy megfizeti a kárt.

A  véletlen kár és szándékos kárrögzítés jegyzőkönyvben történik, fényképekkel és tanúkkal alátámasztva.                                                                                    A kárt a szállásadó számolja ki. Olyan jellegű károknál ahol a helyreállítási költség nem számolható ki azonnal előzetes kalkulációt kell készíteni. Ha vendég nem ért egyet a kár mértékével akkor kárszekértőt kell hívni.                                                                       Abban az esetben ha nem tudunk megállapodni a keletkezett kárról békéltető tárgyalás, bírósági eljárás lesz a következménye.                                                                 Kár okozási dokumentációt a Hangonyi Pizzéria étterem mappájában tárolom. Biztosító partnerünk Generali biztosító.

Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan kárért, amely a Vendég dolgainak elvesztése, megsérülése, ellopása vagy megsemmisülése folytán szenved el. Vendégek személygépjárműjében, személyes használati és/vagy vagyontárgyaiban keletkezett károkat (ideértve a lopáskárt is) a Vendégek maguk kötelesek viselni.

A Szolgáltató az értékesebb vagyontárgyak elhelyezésére páncélszekrényt a vendégházban nem biztosít.

Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

Szobákban 18 éven aluliak csak felnőtt felügyeletével tartózkodhatnak.

Kérjük, hogy a szobákban elhelyezett kályhákat fokozott felügyelet mellett üzemeltessék. Kérésre segítséget tudunk nyújtani az üzemeltetésében. De a folyamatos fűtést Ön végzi. Fűtéssel kapcsolatos egyéb igényüket, kérjük jelezzék előre! Naponta egy alkalommal a szobában és az  előtérben porral, füsttel, zajjal és mozgással járó tevékenységek lehetnek! Kérjük, tartsa szem előtt: a kályhák és környezete, meleg vagy forró lehet, ez igaz a hozzátartozó eszközökre is; tűzveszélyes eszköz! A kályhák mellett elhaladva kérjük, vigyázzon: a testi épségre, ruházatra, tárgyakra, mert ezekben könnyen kár keletkezhet. Kisgyermekek felügyelet nélkül ezen helységekben nem tartózkodhatnak! Tárolásra ne használja ezt a helységet!

Fűtési idényben az elektromos radiátorok a szoba 20 C fokon tartásáért felelősek. További hőmérséklet többletet a kályhák üzemeltetésével érhet el.  Kérjük, tartsa szem előtt: a kályhák és környezete, meleg vagy forró lehet, tűzveszélyes eszköz! A kályhák mellett elhaladva kérjük, vigyázzon: a testi épségre, ruházatra, tárgyakra, mert ezekben könnyen kár keletkezhet. Kisgyermekek felügyelet nélkül ezen helységekben nem tartózkodhatnak! Tárolásra ne használja ezt a helységet!

A KRESZ előírások szerint közlekedjen az udvaron, 5 km/h megengedett sebességgel.

Alkalmazotak szökség szerint irányíthatják a forgalmat.

 1. Adatvédelem

A megadott személyes adatok valódiságáért a Vendég felel.

Szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, használja fel.

A szálláshely-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Vendég elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Ugyanez vonotkozik a Házirendjeinkre. Az ÁSZF és a házirendek a későbbiek során módosulhatnak, mely módosítást a Szolgáltató a www.hangonyipizzéria.hu honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et a vendégház recepcióján is elhelyezi.

Vitás kérdésekben felek a Szálláshely üzemeltető cég székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen ÁSZF bármilyen nyelvre történő lefordítása esetén, abban bármilyen eltérés mutatkozik, mindig a magyar nyelvű változat az irányadó.

Az egyébb rendelkezések a Házirendben találja amit a www.hangonyipizzéria.hu honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et a vendégház recepcióján is elhelyezi.